آهنگ قاتل هجده قدم از مهدی عبدی

دانلود آهنگ چپ و راست سینه و ستبر قاتل ۱۸ قدمه از ولی قاسمی 

متن آهنگ مازندرانی 

چپ و راست سینه و ستبر قاتل ۱۸ قدمه

شی بِرار مهدی ره گِمه عبدی خیلی رزمه

آهنگ فریبا از ولی قاسمی-ساقی ناب

دانلود آهنگ چقدر امشب دلم طالب سرمستیه از ولی قاسمی 

متن آهنگ مازندرانی 

چقدر امشب دلم طالب سرمستیه

همه ی فکر من جایی که تو هستیه

آهنگ فریبا از ولی قاسمی-ساقی ناب

دانلود آهنگ امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم از ولی قاسمی (فریبا فریبا)

متن آهنگ مازندرانی 

امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم

شاید ای جان نرسیدی به فردای دگر

آهنگ ساقی ناب از ولی قاسمی

دانلود آهنگ هی بریز واسم سر بره احساسم (ساقی ناب) از ولی قاسمی

متن آهنگ محلی

چقد امشب دلم طالب سر مستیه

همی فکر من جایی که تو هستیه

آهنگ قاتل هجده قدم از ولی قاسمی

دانلود آهنگ چپ و راست سینه و ستبر قاتل هجده قدمه از ولی قاسمی

متن آهنگ مازندرانی

چپ و راست سینه و ستبر قاتل هجده قدمه

شی برار مهدی ره گمه عبدی خیلی رزمه

آهنگ تازه عروس از ولی قاسمی-حاکم-عقاب

دانلود آهنگ عقاب آسمون ویمه و اصلا ناشتمه راهی از ولی قاسمی 

متن آهنگ مازندرانی 

عقاب آسمون ویمه و اصلا ناشتمه راهی

اسا ونه چتی بوو میچکا دره می تعفیب

آهنگ تازه عروس از ولی قاسمی-حاکم-عقاب

دانلود آهنگ شاه دل پایین نیار آس بشینه ها دلبر از ولی قاسمی (ترانه حاکم)

متن آهنگ مازندرانی

شاه دل پایین نیار آس بشینه ها دلبر

بل اتاکمه بازو ببو بکشه دست آخر

آهنگ تازه عروس از ولی قاسمی-حاکم-عقاب

دانلود آهنگ یار پشت دست اتا خال سیو نشون دره از ولی قاسمی 

متن آهنگ مازندرانی 

یار پشت دست اتا خال سیو نشون دره

یعنی مه دلبر جور اتا تو مازرون دره

آهنگ تازه عروس از ولی قاسمی

دانلود آهنگ یاره پشت در صد تا خال سیاه نشون دره از ولی قاسمی (تازه عروس)

متن آهنگ مازندرانی

یاره پشت در صد تا خال سیاه نشون دره

ینی می دلبر جور اتا تو مازرون دره

آهنگ جنگجو از ولی قاسمی

دانلود آهنگ سینه سپر کمی دادا دشمنه پر کمی دادا از ولی قاسمی (ترانه جنگجو)

متن آهنگ مازندرانی

سینه سپر کمی دادا دشمنه پر کمی دادا 

مثال بمب هسته ای دنیا کمر کمی دادا

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ