دانلود آهنگ لری 3 سپتامبر 2022
آهنگ نشونه از طیب امیدی

دانلود آهنگ لری نشونه از طیب امیدی با کیفیت ۳۲۰ و پخش آنلاین 

آهنگ بسیار زیبای لری

متن آهنگ

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ چالیکه تشنیت چالی گرداوه از طیب امیدی 

متن آهنگ کردی 

چالیکه تشنیت چالی گرداوه

سیقه او چشات که نیمه خواوه

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ زیتر بیا زیتر بیا منمه زیر بارو از طیب امیدی 

متن آهنگ لری 

زیتر بیا زیتر بیا منمه زیر بارو

نمن هول اوریا که وه ری سر مه بواره

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ عروس وا ناز میایه ها وا جهاز میایه از طیب امیدی 

متن آهنگ لری 

عروس وا ناز میایه ها وا جهاز میایه

کر بووه گوش شتو ها دنگ ساز میایه

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ لری پرچین از طیب امیدی با کیفیت ۳۲۰ و پخش آنلاین 

آهنگ بسیار زیبای لری 

متن آهنگ

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ امشو کیخایم حونه کیخایی از طیب امیدی 

متن آهنگ کردی 

امشو کیخایم حونه کیخایی

تیکه هل دارچین بوژه نوم چایی

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ پری چشمی پری جونمی از طیب امیدی

متن آهنگ لری

پری چشمی پری جونمی

امشو شادیمه تو ممونمی

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ چالیکه تشنیت چالی گردآوه از طیب امیدی 

متن آهنگ لری 

چالیکه تشنیت چالی گردآوه

سیقه او چشات که نمیه خاووه

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ دختری دو مال هاری اشرف بانو نومشه از طیب امیدی 

متن آهنگ لری 

دختری دو مال هاری اشرف بانو نومشه

کلکیاش چی قلمن و مروارید نو نمشه

آهنگ زیر آسمون شهر از طیب امیدی-راز بهار-عشق پنهان-لیوه-آسه دل-کیخایی-اشرف بانو-گاردو-پری-پرچین-نازار-چوپو بانو-ایواره

دانلود آهنگ باختمه و بی بی آسه دلم از طیب امیدی 

متن آهنگ لری 

باختمه و بی بی آسه دلم

تا کی دلم چی چو دی بکه

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ