آهنگ محنون شهر از میلاد قربانی

دانلود آهنگ کنه بوم خدایا کنه بوم شه درد از میلاد قربانی (مجنون شهر) 

متن آهنگ مازندرانی 

کنه بوم خدایا کنه بوم شه درد

من خستومه از این عشق دلبر چنه نامرد

آهنگ غم دختر از میلاد قربانی

دانلود آهنگ یک سال برودی و تی غم نشونه از میلاد قربانی 

متن آهنگ مازندرانی 

یک سال برودی و تی غم نشونه

ته دنی سره ماتم خونه ههتی اتاق خالی تی بو نشونه

آهنگ دیو و دلبر از میلاد قربانی

دانلود آهنگ هارشین کی در اینه جان دیو و دلبر دی اینه از میلاد قربانی 

متن آهنگ مازندرانی 

هارشین کی در اینه جان دیو و دلبر دی اینه

غول مرحله آخر در اینه

آهنگ آهو مونا از میلاد قربانی-یل میدون

دانلود آهنگ یل یل میدون پلنگ ایرون از میلاد قربانی 

متن آهنگ مازندرانی 

یل یل میدون پلنگ ایرون

یل چشم دارون یل یل میدون پلنگ ایرون

آهنگ آهو مونا از میلاد قربانی-یل میدون

دانلود آهنگ شی دلبری قربون آهومونائه از میلاد قربانی 

متن آهنگ مازندرانی 

شی دلبری قربون آهومونائه

نیوشایی قربون آهومونائه

آهنگ موشک بالستیک از میلاد قربانی

دانلود آهنگ مازرونیمه چریکمه من موشک بالستیکمه از میلاد قربانی

متن آهنگ مازندرانی

مازِرونیمه چریکمه من موشک بالستیکمه

من آرش کمانگیرمه دشمن سه دست به تیرمه

آهنگ غم دختر از میلاد قربانی

دانلود آهنگ یک سال بوردی و تی غم نشونه از میلاد قربانی (غم دختر)

متن آهنگ مازندرانی

یک سال برودی و تی غم نشونه

ته دنی سره ماتم خونه هه

آهنگ گیسو کنمد2 از میلاد قربانی

دانلود آهنگ گیسو کمند می دلبری دلی شاه کیجایی از میلاد قربانی (گیسو کنمد۲)

متن آهنگ مازندرانی

گیسو کمند می دلبری دلی شاه کیجایی

تی جور کیجا دیگر مادر نزاد ولا عشق مایی

آهنگ می مریم از میلاد قربانی

دانلود آهنگ روز بیمه یاغی و شو بیمه خاکی از میلاد قربانی (ترانه بی مریم)

متن آهنگ مازندرانی

روز بیمه یاغی و شو بیمه خاکی

آخ بی مریم جان جان بی مریم

دانلود آهنگ دست به تفنگی شلوار پلنگی از میلاد قربانی (شلوار پلنگی۲)

متن آهنگ مازندرانی

دروم جهونی مازندرونی ای لالی صحبت

ته جنگجویی ایرونی دست به تفنگی

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ