آهنگ آ رفقا از کامران خلیلی-ضربان قلب

دانلود آهنگ کیجا لج باز و دردسر سازه از کامران خلیلی (ضربان قلب) 

متن آهنگ مازندرانی 

کیجا لج باز و دردسر سازه

همه جا دارنه اسم و آوازه

آهنگ جدید 99 از کامران خلیلی-قسم نخور-رفاقت-ضربان قلب-تولد

دانلود آهنگ مازندرانی رفاقت از کامران خلیلی (همه ور که کردی خراب من ویمه تی راه چاره) 

متن آهنگ مازندرانی 

همه ور که کردی خراب من ویمه تی راه چاره

وقتی هچل کتی رفق زنگ زویی منی شماره

آهنگ تاوان از کامران خلیلی

دانلود آهنگ بزن ساز جدایی بسوزم تنی پا من دباره از کامران خلیلی (ترانه تاوان) 

متن آهنگ مازندرانی 

بزن ساز جدایی بسوزم تنی پا من دباره

هر چی نامه هدایی من امشو همه ره کممه پاره

آهنگ جدید 99 از کامران خلیلی-قسم نخور-رفاقت-ضربان قلب-تولد

دانلود آهنگ می دل تره داینه اسا فقط راحت می دل جا نووشی رد از کامران خلیلی (قسم نخور) 

متن آهنگ مازندرانی 

می دل تره داینه اسا فقط راحت می دل جا نووشی رد

‌دیوانه وومه یار ازاین به بعد گلی لاله دکاشتی سر راه

آهنگ قاری قرآن از کامران خلیلی

دانلود آهنگ قاری قرآن از کامران خلیلی

متن آهنگ مازندرانی

کل شهر معروفی و مشهوری ومه خدا دونه مه درده

اون خدا دونه مه درده بین لات ها برند لاتی بمه

آهنگ مژدگانی از کامران خلیلی

دانلود آهنگ کیجا جان شه محله فدایی دارنی (مژدگانی) از کامران خلیلی 

متن آهنگ مازندرانی 

کیجا جان شه محله فدایی دارنی

مژدگونی تیر هوایی دارنی

آهنگ ببرهای مازندران از کامران خلیلی

دانلود آهنگ قدم قدم بوریم جلو اَتا پلنگ اَتا شیر از کامران خلیلی (ببرهای مازندران) 

متن آهنگ مازندرانی 

قدم قدم بوریم جلو اَتا پلنگ اَتا شیر

اَتااَتا حریفاره هاکنین زمین گیر

آهنگ مغز مچاله از کامران خلیلی

دانلود آهنگ می حال خله خرابه نصف شب زمه بیرون از کامران خلیلی (مغز مچاله) 

متن آهنگ مازندرانی 

می حال خله خرابه نصف شب زمه بیرون

اسا آهنگ غمگین برمه پشت فرمون

آهنگ بی گناه از کامران خلیلی

دانلود آهنگ اون تا کیه بزو شی دل کش درد و بلای مردم از کامران خلیلی (ترانه بی گناه)

متن آهنگ مازندرانی

اون تا کیه بزو شی دل کش درد و بلای مردم

اون تا کیه موقع سختی وونه گت و کوچیک همدم

آهنگ سرباز از کامران خلیلی

دانلود آهنگ ای خدا چه زاری بکشیمه اتا ساده گوشی بئیرم از کامران خلیلی (ترانه سرباز)

متن آهنگ مازندرانی

ای خدا چه زاری بکشیمه اتا ساده گوشی بئیرم

د روز مرخصی بئیرم

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ