آهنگ شاه نشین از حمیدرضا بابایی-بخت سیاه-شاه نشین

دانلود آهنگ شاه نشین قلبمی هم زخمی و هم مرحمی از حمیدرضا بابایی (نسخه ریمیکس) 

متن آهنگ کردی 

شاه نشین قلبمی هم زخمی و هم مرحمی

روز شاو ناوی چاوم رخ زیبات ار منی

آهنگ بخت سیاه از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ تب دلم سرده سرده از حمیدرضا بابایی (بخت سیاه) 

متن آهنگ کردی 

تب دلم سرده سرده

از سر تا پام همش درده

آهنگ شاه نشین از حمیدرضا بابایی-بخت سیاه-شاه نشین

دانلود آهنگ امشو عه او شباس محلتان رو هواس از حمیدرضا بابایی 

متن آهنگ کردی 

امشو عه او شباس محلتان رو هواس

هرکی گفت که چیزه بگو سر تو دعواس

دانلود آهنگ کردی 21 نوامبر 2021
آهنگ شاه نشین از حمیدرضا بابایی-بخت سیاه-شاه نشین

دانلود آهنگ شاه نشین قلبمی هم زخمی و هم مرحمی از حمیدرضا بابایی 

متن آهنگ کردی 

شاه نشین قلبمی هم زخمی و هم مرحمی

روز شاو ناوی چاوم رخ زیبات ار منی

آهنگ تحت تعقیب از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ مس مسد بیم رفیق ششد بیم از حمیدرضا بابایی (تحت تعقیب)

متن آهنگ کردی

مس مسد بیم رفیق ششد بیم

یه‌ی زمانی مه هرچی کسد بیم

آهنگ حدیث از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ حدیث از حمیدرضا بابایی (خوش و حال هرکسی ساتیگ ولاد بنیشی)

متن آهنگ کردی

خوش و حال هرکسی ساتیگ ولاد بنیشی

دس نوازش دوسگم و بان سرد بکیشی

دانلود آهنگ کردی 7 فوریه 2021
آهنگ متاع از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ متاع از حمیدرضا بابایی (محل و محل و شوند گردیم) 

متن آهنگ کردی 

محل و محل و شوند گردیم

 چوی ری گم کردم

دانلود آهنگ غمگین 21 نوامبر 2020
آهنگ باخت از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ این بارم باخت دادم فدای یارم از حمیدرضا بابایی

متن آهنگ غمگین

این بارم باخت دادم فدای یارم

باتو تو اوج بودم ندادی امانم

دانلود آهنگ کردی 20 نوامبر 2020
آهنگ حکم تیر از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ حکم تیر از حمیدرضا بابایی (سلول و سلول بند بند دیزل آباد)

متن آهنگ کردی

سلول و سلول بند بند دیزل آباد

حبس تو کیشام ای مالد آباد هر و خوار شهر تا گر بان شهر

دانلود آهنگ کردی 29 اکتبر 2020
آهنگ پله شهر از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ پله شهر از حمیدرضا بابایی (کفتمسه پله‌ی شر بی تو هر شو مسم مس)

متن آهنگ کردی

کفتمسه پله‌ی شر بی تو هر شو مسم مس

شراو چن ساله‌ی درم جیو خوین خوم خص خص

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ