آهنگ یل دادا یلون دادا از مجید حسینی و قربان باباگلی

دانلود آهنگ یل دادا یلون دادا برار سر پهلوون دادا از مجید حسینی و قربان باباگلی

متن آهنگ مازندرانی

می برار ها برار می برار پهلوون معرفتش جهانی

اما سر جنگ بازی خیلی خیلی روانیه

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ