آهنگ های ویژه و برتر آرشیو ویژه
تمامی فعالیت های دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد
  • دانلود آهنگ قدیمی
  • بدون نظر
  • 16 جولای 2019
  • 1,973 بازدید

دانلود آهنگ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﺑﺲ ﻛﻪ دﻟﻢ از سیاوش قمیشی 

متن آهنگ قدیمی 

ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﺑﺲ ﻛﻪ دﻟﻢ

‫دﻧـﺒﺎل ﻳک ﺑﻬﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ‫ﺑـﺲ ﻛﻪ ﺗـﺮاﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪم و

‫ﺑـﺮگ زﻣـﻮﻧﻪ ﺑـﺮﻧﮕﺸﺖ

ﺑـﺎزم ﻛـﻼغ ﻗـﺼـﻪﻫﺎ..

‫رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ

‫ﻳﻜﻪ ﺳﻮار ﻋﺎﺷﻘﻮ

‫ﻫﻴﺸﻜﻲ ﺗﻮ آﻳـﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪ

‫ﺣـﺎدﺛـﻪی ﻋﺰﻳـﺰ ﻣﻦ

‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪی

‫ﺑـﻴـﻦ ﻫـﻤﻪ ﺗـﺮاﻧﻪﻫﺎم

‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪی

‫دﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮدﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮ..

‫ﺳﻘﻒ ﻣﺎ دﻳﻮار ﻧﺪاره

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮ ﻗﺤﻄﻲ ﻏﺰل

‫دﻧـﻴـﺎ ﻣـﺎ رو ﻛﻢ ﻣﻴﺎره

ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ رﻫﮕﺬرم

‫ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧـﻴﺎﺑﻮن ﺑﻠﻨﺪ..

‫دﻳﺮ اوﻣﺪم ﻛﻪ زود ﺑﺮم

‫دل ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﻦ ﻧـﺒﻨﺪ

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮی ﺑﺮق ﭼﺸﺎت

‫ﺧـﻮرﺷﻴـﺪو ﭘـﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻢ

‫آی ﺷﺐ ﺗﺎر و ﺳﻮت و ﻛﻮر

‫ﺑـﻪ آروزی ﻣـﻦ ﻧـﺨـﻨـﺪ..

‫ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﺑﺲ ﻛﻪ دﻟﻢ

‫دﻧـﺒﺎل ﻳﻚ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ

‫ﺑـﺲ ﻛﻪ ﺗـﺮاﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪم و

‫ﺑـﺮگ زﻣـﻮﻧﻪ ﺑـﺮﻧﮕﺸﺖ

‫ﺑـﺎزم ﻛـﻼغ ﻗـﺼـﻪﻫﺎ..

‫رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ

‫ﻳﻜﻪ ﺳﻮار ﻋﺎﺷﻘﻮ

‫ﻫﻴﺸﻜﻲ ﺗﻮ آﻳـﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪ

‫ﺣـﺎدﺛـﻪی ﻋﺰﻳـﺰ ﻣﻦ

‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪی

‫ﺑـﻴـﻦ ﻫـﻤﻪ ﺗـﺮاﻧﻪﻫﺎم..

‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪی

‫دﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮدﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮ

‫ﺳﻘﻒ ﻣﺎ دﻳﻮار ﻧﺪاره

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮ ﻗﺤﻄﻲ ﻏﺰل

‫دﻧـﻴـﺎ ﻣـﺎ رو ﻛﻢ ﻣﻴﺎره

‫ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ رﻫﮕﺬرم

‫ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧـﻴﺎﺑﻮن ﺑﻠﻨﺪ…

‫دﻳﺮ اوﻣﺪم ﻛﻪ زود ﺑﺮم

‫دل ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﻦ ﻧـﺒﻨﺪ

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮی ﺑﺮق ﭼﺸﺎت

‫ﺧـﻮرﺷﻴـﺪو ﭘـﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻢ

‫آی ﺷﺐ ﺗﺎر و ﺳﻮت و ﻛﻮر

‫ﺑـﻪ آروزی ﻣـﻦ ﻧـﺨـﻨـﺪ..

‫ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﺑﺲ ﻛﻪ دﻟﻢ

‫دﻧـﺒﺎل ﻳک ﺑﻬﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ

‫ﺑـﺲ ﻛﻪ ﺗـﺮاﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪم و

‫ﺑـﺮگ زﻣـﻮﻧﻪ ﺑـﺮﻧﮕﺸﺖ

‫ﺑـﺎزم ﻛـﻼغ ﻗـﺼـﻪﻫﺎ

‫رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ

‫ﻳﻜﻪ ﺳﻮار ﻋﺎﺷﻘﻮ

‫ﻫﻴﺸﻜﻲ ﺗﻮ آﻳـﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪ.

0

نظرات کاربران

[ نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشه ]
شما اولین نفر باشید که در مورد این آهنگ نظر می نویسید