آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ در به در همیشگی

متن آهنگ قدیمی

دربـدر همیشگی  کـولی صـد سـاله مـنم

خاک تمام جـاده هاست  جـامه ی کهنه ی تـنم
هـزار راه رفته ام  هـزار زخـم خورده ام
تـا تـو مرا زنـده کنی  هـزار بـار مرده ام!
شـب از سـرم گذشـته بـود در شـب مـن شـعله زدی
برای تـطهیـر تــنـم صــاعـقه وار آمدی
قـلندرم  قـلـندرم  گمشـده ی دربـدرم
فـروتـر از خـاک زمــیـن از آسـمـــان فراترم
قـلندرانه سـوختم  لـب از گـلایه دوختـم

بـرهـنگی خریـدم و خـرقه ی تـن فروختـم
هـوا شـدی  نـفس شـدم تـیشه زدی  ریشه شـدم
آب شـدی عطش شـدم سنگ زدی  شیشه شـدم
تـهی ز قـهر و کـین شـدم بـرهنه چـون زمــیـن شـدم
مـرا تـو خـواسـتی ایـن چـنیـن بـبیـن که ایـن چـنیـن شـدم
سـپرده ام تـن به زمــیـن خـون به رگ زمــان شـدم
ســایه صـفـت در پـی تـو راهی لامکــان شـدم!
هــیچ شـدم تـا کـه شـوم ســایه ی تـو وقـت ســفر
مـرا به خـویـشتـن بخـوان بـه بــاغ آیـیـنـه بــبر..

چقدر ازین آهنگ خوشت اومد ؟

رفیق نمیخوای امتیاز بدی ؟

میانگین : ۴ / ۵٫ تعداد رای : ۱

هنوز کسی امتیاز نداده 🙁 امتیاز بده 🙂 مرسی !

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00
نظرات

دانلود آهنگ های قدیمی و جدید | فور سانگ